Bosi Stefano
Bosi Stefano
Cardiologia - Già Responsabile U.O. Cardiologica Villa Maria Cecilia
Conti Rita
Conti Rita
Cardiologia - U.O. Cardiologica Villa Maria Cecilia
Della Casa Stefano
Della Casa Stefano
Cardiologia - Già Dir. II Liv. U.O. Cardiologica O.C. Lugo
Patroncini Annalisa
Patroncini Annalisa
Cardiologia - Già Dirigente 1° Liv. Div U.O. Cardiologica Faenza